call

заказать звонок

Закон украины про похоронну справу

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.47 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2246-IV  ( 2246-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.105 
  N 3410-IV  ( 3410-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.197 
  N 880-VI  ( 880-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст.309 
  N 1166-VI  ( 1166-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.459 
  N 1254-VI  ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
  N 5459-VI  ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 
  N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
  N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 
  N 766-VIII ( 766-19 ) від 10.11.2015, ВВР, 2015, N 52, ст.482 } 
 
 { У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний 
  орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики 
  України" в усіх відмінках замінено словами "центральний 
  орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
  політики  у сфері  житлово-комунального  господарства" у 
  відповідному відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) 
  від 16.10.2012 } 
 

   Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в 
Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що 
виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури 
поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла 
(останків, праху) померлого та збереження місця поховання. 
               Розділ I 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
   Стаття 1. Поняття поховання 
   Поховання - діяльність відповідних органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах 
повноважень,  визначених  цим  Законом,  а  також  суб'єктів 
господарювання, спрямована на: 
   забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) 
померлого (далі - тіла); 
   забезпечення права громадян на захоронення їхнього  тіла 
відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є; 
   створення та  експлуатацію  об'єктів,  призначених  для 
поховання, утримання і збереження місць поховань; 
   організацію і проведення поховань померлих та/або загиблих 
(далі - померлих); 
   надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної 
належності. Читать далее

читайте также

Как избежать мошенничества и достойно похоронить близкого

Контакт между представителем (агентом) похоронного бюро и родственником ушедшего из жизни происходит в обстановке сильного психологического стресса.

Подробнее

Организация похорон

После того как вы будете готовы организовать похороны просто позвоните нам по телефону +380(67)652 05 15

Подробнее

Планирование расходов на похороны

Существует огромный спектр вариантов организации похорон и большое количество элементов составляющих саму церемонию.

Подробнее