call

  заказать звонок

  Закон украины про похоронну справу

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.47 ) 
  
   { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 2246-IV  ( 2246-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.105 
    N 3410-IV  ( 3410-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.197 
    N 880-VI  ( 880-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст.309 
    N 1166-VI  ( 1166-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.459 
    N 1254-VI  ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
    N 5459-VI  ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 
    N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
    N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 
    N 766-VIII ( 766-19 ) від 10.11.2015, ВВР, 2015, N 52, ст.482 } 
   
   { У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний 
    орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики 
    України" в усіх відмінках замінено словами "центральний 
    орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
    політики  у сфері  житлово-комунального  господарства" у 
    відповідному відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) 
    від 16.10.2012 } 
   
  
     Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в 
  Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що 
  виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури 
  поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла 
  (останків, праху) померлого та збереження місця поховання. 
                 Розділ I 
              ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Поняття поховання 
     Поховання - діяльність відповідних органів державної влади, 
  органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах 
  повноважень,  визначених  цим  Законом,  а  також  суб'єктів 
  господарювання, спрямована на: 
     забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) 
  померлого (далі - тіла); 
     забезпечення права громадян на захоронення їхнього  тіла 
  відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є; 
     створення та  експлуатацію  об'єктів,  призначених  для 
  поховання, утримання і збереження місць поховань; 
     організацію і проведення поховань померлих та/або загиблих 
  (далі - померлих); 
     надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної 
  належності. Читать далее